Wiersze
Wiersz 1
Jedynie miłość nadaje
sens naszemu istnieniu.

Wiersz 2
Ten Pan i ta Pani
są na siebie skazani.
J. Sztaudynger

Wiersz 3
Dobre małżeństwo dzieli troski
i mnoży radości.

Wiersz 4
Zestarzej się przy mnie.
Najlepsze dopiero się zdarzy.
R. Browning

Wiersz 5
Czy to nie wspaniałe, że Ja i Ty
żyjemy w tym samym czasie

Wiersz 6
Jeżeli miłość to tak jak wieczność -
- bez przed i bez potem.
ks. Twardowski

Wiersz 7
Uczyniwszy na wieki wybór,
w każdej chwili wybierać muszę.
J. Liebert

Wiersz 8
Jeżeli cokolwiek warto na świecie
czynić, to tylko jedno - miłować.
Jan Paweł II

Wiersz 9
Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym ...
George Sand

Wiersz 10
Tylko miłość wie, jak to robić,
aby dając innym, samemu się bogacić.
C. Brentano

Wiersz 13
Ja z Tobą, Ty ze mną.
W towarzystwie nawet długa
wędrówka staje się krótka.
George Eliot

Wiersz 14
Udane małżeństwo to dom,
który codziennie trzeba
odbudowywać od podstaw.
A. Maurou

Wiersz 15

Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje.
J. W. von Goethe

Wiersz 16
Usta Twoje: ocean różowy,
spojrzenie: fala wzburzona.
A Twoje ramiona: pas ratunkowy...

Wiersz 17
Nowi ludzie ...
dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno,
odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.
K. Wojtyła

Wiersz 18
Być kochanym to już coś.
Kochać to więcej niż coś.
A kochać i być kochanym to pełnia.
T. Tolis V.

Wiersz 19

Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się,
że czekali na siebie całe życie.
V. de Lima Barreto

Wiersz 20
Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
O' Cangaceiro


Zobacz pozostałe propozycje wierszy (plik PDF)