Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sprojekt.com.pl prowadzony jest przez firmę
S-PROJEKT 
NIP: 6181043096, REGON: 302317861,
tel. 662 765 874, 
e-mail: biuro@sprojekt.com.pl zwany dalej SPRZEDAJĄCYM.

2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie RP.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sprojekt.com.pl
3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 25 dni roboczych od momentu zaakceptowania projektu do druku lub wpłaty należności ( całej kwoty ) za zaproszenia plus koszty wysyłki.
4. Projekty zaproszeń i zawiadomień wykonujemy do zamówienia (nakładu) minimum 20 sztuk, tak więc minimalna ilość zamówienia to 20 sztuk zaproszeń lub zawiadomień jednego rodzaju.
5. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane najbliższego dnia roboczego, który nastąpi po dniach wolnych od pracy.
6. Koniecznym i niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i dokładne wypełnienie formularza zamówieniowego. Kupujący otrzymuje formularz zamówieniowy drogą mailową po zakupie naszych produktów.
7. Potwierdzonego, zaakceptowanego oraz opłaconego zamówienia nie można już anulować.
8. Dla osób niezdecydowanych istnieje możliwość zamówienia "próbki" z wybranej kolekcji wysyłanej pocztą. Informacje na temat zamówienia "próbek" znajdują się na stronie w zakładce - serwis próbkowy.
9. W przypadku dodruku - minimalny nakład to 20 szt. zaproszeń lub zawiadomień jednego rodzaju (według jednego projektu).
10. Sklep podkreśla, że zdjęcia prezentowane na stronie internetowej sklepu są zdjęciami przykładowymi i mogą odbiegać znacznie od produktu oryginalnego np. w zakresie koloru co jest uzależnione od ustawień monitora. Za to Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
11. Wszelkie dane osobowe Kupującego, zarejestrowane w systemie Sklepu, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia oraz akcjach promocyjnych i reklamowych Sklepu. Dane osobowe nie zostaną udostępniane osobom trzecim oraz nie będą przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.).
3. PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych.
2. Na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę.
3. Kupujący dokonuje płatności tylko przedpłatą na niżej podane konto bankowe :
Dane do przelewu:
S-PROJEKT
55 1020 5558 0000 8202 3219 1320
4. DOSTAWA
1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej ( tylko próbki ) i kuriera.
- przesyłka kurierska - 20 zł
- list priorytetowy (tylko "próbki") - 4 zł
2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
5. ZWROTY
1. ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie (przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta). Zgodnie z art. 38 pkt 3 ww. ustawy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(...) 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
6. REKLAMACJE
1. W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację wysłaną na podany adres korespondencyjny lub złożyć pisemną reklamację na adres mailowy biuro@sprojekt.com.pl
do której Sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 7 dni roboczych.
Wszelkie reklamowane produkty prosimy kierować na adres korespondencyjny:
S-PROJEKT
Sylwia Kaźmierczak
23 stycznia 13 A
63-322 Gołuchów
2. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego dotyczące koloru wstążeczek, koloru czy struktury papieru nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
4. Po akceptacji i zatwierdzeniu składu tekstu na zaproszeniach, wkładkach i winietkach nie uwzględniamy reklamacji związanych z błędami i wadami tekstu. Firma S-PROJEKT nie jest zobowiązana do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów i korygowania w nich ewentualnych błędów.
5. Sklep nie odbiera paczek wysłanych przez Kupującego za pobraniem.
6. W przypadku powstania błędów w druku, powstałych z winy Sprzedającego, Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, Sprzedający nada paczkę zwrotną do Zamawiającego wraz z poprawionym lub nowym towarem.
7. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2015r.
4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po całkowitej akceptacji projektu lub projektów zaproszeń i wpłaty należności za całe zamówienie plus koszty wysyłki.